Tưng bừng lễ ra mắt thương hiệu Bảo Mỹ Xuân

24/12/2018